Kinderpsychiater

Wat kan een kinderpsychiater voor u betekenen?

Afspraken kinderpsychiatrisch onderzoek?

 Wij werken samen met kinder- en jeugpsychiater dr. Lien Verhelst in Deinze.

Momenteel zijn nieuwe aanmeldingen jammer genoeg niet mogelijk.

https://www.op-stap.com

 

Aanmeldingen kunnen via mail op lien@op-stap.com of telefonisch op het nummer 0487/34 30 24. Omdat  het belangrijk is om niet telefonisch gestoord te worden tijdens gesprekken, is zij niet steeds telefonisch te bereiken. Wanneer u een boodschap inspreekt belt zij u zo snel mogelijk terug.

 


groepspraktijk_diagnostiekKinder- en jeugdpsychiatrie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen.

De kinder- en jeugdpsychiater richt zich op moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-17jaar) zoals: aandachtsproblemen, hyperactief en impulsief gedrag, sociale moeilijkheden, leerproblemen, tics, stemmingsproblemen, angstklachten, eetmoeilijkheden, opstandig gedrag, opvoedingsproblemen…

De problemen en ongerustheden waarmee het kind of de jongere wordt aangemeld, kunnen dus erg uiteenlopend zijn.

De kinder- en jeugdpsychiater volgt een lange en doorgedreven opleiding binnen een medisch en multidisciplinair kader. De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor diagnostiek en (coördinatie van) behandeling en is bevoegd voor een eventuele medicamenteuze ondersteuning wanneer die geïndiceerd is als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling.

Er wordt, naast met de dichte context (ouders, school, CLB, huisarts), vaak ook samengewerkt met paramedische disciplines (psychologen, orthopedagogen, logopedisten, psychomotore therapeuten…) en andere artsen (kinderarts, kinderneuroloog…). Deze samenwerking gebeurt steeds in afstemming en samenspraak met de ouders.


Rechten en plichten

Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van de Orde van Artsen. Belangrijk hierbij is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf.

Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim. Er kan énkel mits toestemming, informatie over diagnose en behandeling verstrekt worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties.

In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.


Werkwijze

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?:

  • een verwijsbrief van uw behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is absoluut noodzakelijk
  • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
  • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind

Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar. Patiënten die in begeleiding zijn, kunnen hun dringende vragen binnen kantoortijd telefonisch stellen (indien voicemail, wordt u teruggebeld). Voor noodsituaties kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.


Bekijk Onze Andere Diensten