Kinderpsychiater

Wat kan Dr. Eva Heyde voor u betekenen?

Afspraken kinderpsychiatrisch onderzoek?

Afbeeldingsresultaat voor opgelet Aanmeldingen zijn niet meer mogelijk

Aanmeldingen bij dr. Heyde zijn niet meer mogelijk. Voor een kinder- en jeugdpsychiater in de buurt verwijzen wij u graag door naar dr. Lien Verhelst (Deinze, dr.lien.verhelst@gmail.com, 0487/34 30 24) of dr. Delphine Vanhamme (Oudenaarde, info@corligo.be, 0468/02 63 80).

Voorstelling Dr. Eva Heyde

fullsizerenderDr. Eva Heyde (°1985) behaalde haar diploma Geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar zij ook de master-na-masteropleiding: specialisatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie, voltooide. Haar opleidingsjaren volbracht zij in Algemeen Ziekenhuis St Jan Brugge, Universitair Ziekenhuis Gent en Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen. Zij volgde een bijkomende Triple P (Positive Parenting Program)-opleiding (level 4). Dr. Eva Heyde wijdde haar masterproef aan de epidemiologie van medicatie bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en volgde een meer verdiepende opleiding rond de diagnostiek van ASS..

Naast haar werk binnen Groepspraktijk Open Huis, werkt zij eveneens in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Eeklo en BunderBos in Kruishoutem.

Gepassioneerd door het vakgebied tracht Dr. Eva Heyde op een professionele en betrokken manier kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren, samen met hun gezinnen, bij te staan.

Dr. Eva Heyde is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK).

Voorstelling discipline

groepspraktijk_diagnostiekKinder- en jeugdpsychiatrie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen.

De kinder- en jeugdpsychiater richt zich op moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-17jaar) zoals: aandachtsproblemen, hyperactief en impulsief gedrag, sociale moeilijkheden, leerproblemen, tics, stemmingsproblemen, angstklachten, eetmoeilijkheden, opstandig gedrag, opvoedingsproblemen…

De problemen en ongerustheden waarmee het kind of de jongere wordt aangemeld, kunnen dus erg uiteenlopend zijn.

De kinder- en jeugdpsychiater volgt een lange en doorgedreven opleiding binnen een medisch en multidisciplinair kader. De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor diagnostiek en (coördinatie van) behandeling en is bevoegd voor een eventuele medicamenteuze ondersteuning wanneer die geïndiceerd is als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling.

Er wordt, naast met de dichte context (ouders, school, CLB, huisarts), vaak ook samengewerkt met paramedische disciplines (psychologen, orthopedagogen, logopedisten, psychomotore therapeuten…) en andere artsen (kinderarts, kinderneuroloog…). Deze samenwerking gebeurt steeds in afstemming en samenspraak met de ouders.

Rechten en plichten

Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van de Orde van Artsen. Belangrijk hierbij is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf.

Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim. Er kan énkel mits toestemming, informatie over diagnose en behandeling verstrekt worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties.

In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.

Werkwijze

Er wordt in de groepspraktijk enkel op afspraak gewerkt. U kan een afspraak maken met Dr. Eva Heyde via het telefoonnummer 0473/68 24 04, en dit maandag 11u-12u, vrijdag 15u-18u.

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?:

  • een verwijsbrief van uw behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is absoluut noodzakelijk
  • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
  • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind

Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar in deze praktijk. Patiënten die in begeleiding zijn, kunnen hun dringende vragen binnen kantoortijd telefonisch stellen (indien voicemail, wordt u teruggebeld). Voor noodsituaties kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.

Tarieven

De huidige RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen worden toegepast:

Je bent gewoon verzekerd

Tarief per raadplegingHonorarium*TerugbetalingRemgeld
Eerste 7 diagnostische raadplegingen (per gesprek)€ 205,31€ 196,63€ 8,68
Mediatiegesprek€ 99,41€ 90,73€ 8,68
Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines€ 203,28€ 203,28€ 0,00
Korte raadpleging€ 47,87€ 35,87€ 12

Je hebt een verhoogde tegemoetkoming

Tarief per raadplegingHonorarium*TerugbetalingRemgeld
Eerste 7 diagnostische raadplegingen€ 205,31€ 200,97€ 4,34
Mediatiegesprek€ 99,41€ 95,07€ 4,34
Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines€ 203,28€ 203,28€ 0,00
Korte raadpleging€ 47,87€ 44,87€ 3

* Dit bedrag dient contant, op het einde van de raadpleging betaald te worden. Met het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp kan u vervolgens terugbetaling bij uw ziekenfonds bekomen.

De arts kan de derdebetalingsregeling toepassen indien u aan de criteria voldoet (zie website van het RIZIV). U betaalt dan alleen het remgeld op het einde van de raadpleging. Het overige bedrag wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgehandeld.

 

Contacteer Dr. Eva Heyde

Dr. Eva Heyde is enkel telefonisch  beschikbaar. 

  • maandag tussen 12u en 14u
  • woensdag tussen 17u en 19u
  • vrijdag tussen 13u en 14u

✆      0473/68 24 04

Afbeeldingsresultaat voor opgelet   Er kunnen geen nieuwe cliënten aangemeld worden.