Tarieven

MULTIDISCIPLINAIRE DIAGNOSTIEK

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Intake € 200,61 € 191,93 € 8,68
Kinderpsychiatrisch onderzoek (per consultatie) € 200,61 € 191,93 € 8,68
Intelligentieonderzoek € 80 € 0,00 € 80
Spraak- en taalonderzoek € 93,39 € 70,89*

€ 0,00

€ 22,50*

€ 93,39

Reken-, spelling- en leesonderzoek € 93,39 € 70,89*

€ 0,00

€ 22,50*

€ 93,39

Concentratie onderzoek € 45 € 0,00 € 45
Sociaal-emotioneel onderzoek € 60 € 0,00 € 60
Psychomotorisch onderzoek € 65 € 0,00 € 65
Adviesgesprek € 200,61 € 191,93 € 8,68

* Terugbetaling enkel van toepassing, indien therapie wordt opgestart

LOGOPEDIE

je bent gewoon verzekerd

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting van minimaal 30 min. vóór het begin van een behandeling € 31,13 € 23,63 € 7,50
Evolutiebilan in de loop van een behandeling € 44,47 € 33,47 € 11,00
Individuele zitting van minimaal 30 min. € 22,88 € 17,38 € 5,50
Collectieve zitting van minimaal 30 mi € 11,77 € 8,77 € 3,00

je hebt een verhoogde tegemoetkoming

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting van minimaal 30 min. vóór het begin van een behandeling € 31,13 € 28,13 € 3,00
Evolutiebilan in de loop van een behandeling € 44,47 € 39,97 € 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 min. € 22,88 € 20,88 € 2,00
Collectieve zitting van minimaal 30 min € 11,77 € 10,77 € 1,00

ORTHOPEDAGOGIEK

begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren

Kennismakingsgesprek € 20
Therapiesessie (60 min.) € 45
Studiebegeleiding (60 min.) € 35
Oudergesprek € 45

* nieuwe tarieven geldig vanaf Januari 2018

KINDERPSYCHIATER

Je bent gewoon verzekerd

Tarief per raadpleging Honorarium* Terugbetaling Remgeld
Eerste 7 diagnostische raadplegingen (per gesprek) € 202,28 € 193,60 € 8,68
Mediatiegesprek € 97,95 € 89,27 € 8,68
Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines € 200,28 € 200,28 € 0,00
Korte raadpleging € 47,08 € 35,08 € 12

Je hebt een verhoogde tegemoetkoming

Tarief per raadpleging Honorarium* Terugbetaling Remgeld
Eerste 7 diagnostische raadplegingen € 202,28 € 197,94 € 4,34
Mediatiegesprek € 97,95 € 93,61 € 4,34
Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines € 200,28 € 200,28 € 0,00
Korte raadpleging € 47,08 € 44,08 € 3

* Dit bedrag dient contant, op het einde van de raadpleging betaald te worden. Met het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp kan u vervolgens terugbetaling bij uw ziekenfonds bekomen.

De arts kan de derdebetalingsregeling toepassen indien u aan de criteria voldoet (zie website van het RIZIV). U betaalt dan alleen het remgeld op het einde van de raadpleging. Het overige bedrag wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgehandeld.