Vacature

Zelfstandig psycholoog – orthopedagoog  – psychotherapeut (M/V)

Functieomschrijving

Groepspraktijk Open huis in Deinze bestaat sinds 2014.  We
zijn uitgegroeid tot een volwaardige praktijk waarin interdisciplinaire en
multidisciplinaire samenwerking centraal staat.  Graag willen we ons team
uitbreiden met een psycholoog/orthopedagoog/… . Deze job kan je combineren
met een andere job.

Profiel

Diploma: Master of Science in de pedagogische wetenschappen – afstudeerrichting Orthopedagogiek of Master of Science in de psychologie (klinische psychologie)

Gemotiveerde en communicatieve collega, die het aanbod binnen onze groepspraktijk mee wil uitbreiden.

Bereid om te werken tijdens de avonduren.

Eigen adequate opvolging van administratie en inter- en multidisciplinair overleg.

Actief samenwerken met verwijzers en andere relevante partners.

Constructieve leerattitude: je stelt zowel  jezelf als je collega’s in vraag (constructieve feedback).

Deelnemen aan maandelijks overleg (teamvergadering)

Jobgerelateerde competenties

Doelgroep: kinderen en jongeren

Intakegesprekken afnemen,  nood aan psychologische begeleiding vaststellen. Indien nodig ondersteunen bij een doorverwijzing.

Coaching en begeleiding van kinderen en jongeren via speltherapie, gedragstherapie,…

Oudergesprekken voeren

Diagnostiek: belevingsonderzoek, IQ-test afname, CBCL, …

Persoonsgebonden competenties

plannen

regels en afspraken nakomen

samenwerken als hecht team

zelfstandig werken

contactvaardig zijn

creatief denken

zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (=flexibiliteit)

Wat bieden we?

mogelijkheid om je professioneel te ontplooien.

werken in een team met ervaren collega’s.

interdisciplinair en multidisciplinair netwerk

ingerichte therapieruimte

bekendmaking via website

Stuur je sollicitatie & CV naar info@groepspraktijkopenhuis.be