Diagnostiek

U kan bij ons terecht voor multidisciplinaire diagnostiek. Dit wil zeggen dat Dr. Eva Heyde, kinderpsychiater, en onze verschillende therapeuten, samen met u, de sterke kanten en de kwetsbaarheden in het functioneren van uw kind in kaart brengen om zo tot een algemeen besluit te komen. Op basis van onze bevindingen doen wij een voorstel voor een optimale aanpak en begeleiding van uw kind. Indien er na diagnostiek op onze dienst vastgesteld werd dat therapie aangewezen is, kan u steeds kiezen voor een externe therapeut. U bent niet verplicht de therapie bij ons te laten plaatsvinden.

Hoe gaan wij precies te werk?

Er wordt in de groepspraktijk enkel op afspraak gewerkt. U kan een afspraak maken met Dr. Eva Heyde via het telefoonnummer 0473/68 24 04, en dit op maandag tussen 12u en 14u, op woensdag tussen 17u en 19u en op vrijdag tussen 13u en 14u of via e-mail: dokter.eva@groepspraktijkopenhuis.be

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?

 • een verwijsbrief van uw behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is absoluut noodzakelijk
 • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
 • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind
Bij het intakegesprek, staat Dr. Eva Heyde stil bij uw bezorgdheden en verwachtingen en zal zij samen met u het verder diagnostisch onderzoek vormgeven. Afhankelijk van uw hulpvraag worden de nodige onderzoeken zo gauw mogelijk concreet gepland. Deze kunnen zijn:
 • Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek: ontwikkelingsanamnese, kindobservaties,…
 • Een logopedisch onderzoek: spraak- en taalonderzoek en/of lees-, spelling- en rekenonderzoek
 • Psychomotorisch onderzoek: onderzoek naar de grove, fijne en schrijfmotoriek en ruimtelijke vaardigheden
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar de socio-emotionele ontwikkeling
Na testing worden alle onderzoeksresultaten op een teamvergadering besproken en wordt een advies geformuleerd. Tot slot wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de resultaten te overlopen en om te bespreken hoe uw kind het best verder begeleid wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat een volledige en correcte diagnose van het grootste belang is voor een begeleiding op maat van het kind.

Tarieven

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Intake € 200,61 € 191,93 € 8,68
Kinderpsychiatrisch onderzoek (per consultatie) € 200,61 € 191,93 € 8,68
Intelligentieonderzoek € 80 € 0,00 € 80
Spraak- en taalonderzoek € 92,61 € 69,48* / € 0,00 € 33,06* / € 92,61
Reken-, spelling- en leesonderzoek € 92,61 € 69,48* / € 0,00 € 33,06* / € 92,61
Sociaal-emotioneel onderzoek € 60 € 0,00 € 60
Psychomotorisch onderzoek € 65 € 0,00 € 65
Adviesgesprek € 200,61 € 191,93 € 8,68
* terugbetaling wanneer therapie wordt opgestart.

Contacteer Dr. Eva Heyde

Dr. Eva Heyde is enkel telefonisch  beschikbaar. 
 • maandag tussen 12u en 14u
 • woensdag tussen 17u en 19u
 • vrijdag tussen 13u en 14u

✆      0473/68 24 04

Afbeeldingsresultaat voor opgelet   Er kunnen geen nieuwe cliënten aangemeld worden.