Psychologie

Coaching en begeleiding

Aanbod & werkwijze

U kan in onze praktijk terecht voor:

Kinderen & jongeren 

 • Psychologische coaching en begeleiding
  • Bij gedragsproblemen: tips en advies
  • Bij opvoedingsvragen (ouder-kind relatie, echtscheiding, …)
  • Bij sociaal-emotionele knelpunten (zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst, vragen rond identiteit)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Assertiviteitstraining
 • Psycho-educatie: uitleg, verwerking en begeleiding bij een diagnose (ASS, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie,…)
 • Individuele studiebegeleiding (Leren leren, problemen met plannen en organiseren, studiekeuze)

Maak kennis met ons team


Ik ben Laure Meert, psycholoog in groepspraktijk Open Huis.

Binnen Open Huis werk ik met kinderen en jongeren uit de lagere en middelbare school die botsen tegen allerhande moeilijkheden, zoals emotionele problemen, depressieve gevoelens, angsten, faalangst, piekeren, laag zelfbeeld, OCD, pesten … Samen met het kind, de jongere en hun ouders gaan we op zoek naar manieren om de moeilijkheden aan te pakken. Ook ouderbegeleidingen, waarbinnen samen met de ouders op pad gegaan wordt, zijn bij mij mogelijk.

Naast het therapeutisch werk, is er ook een mogelijkheid tot het volgen van studiebegeleiding. Tijdens de studiebegeleidingen wordt het kind/de jongere begeleid in het aanleren van studieplanningen opstellen, het gebruik van de agenda, het leren maken van samenvattingen of andere zaken waartegen gebotst wordt binnen de schoolse context.


Mijn naam is Arne Thiers, ik ben klinisch psycholoog en bied psychologische begeleiding aan zowel kinderen, jongeren als hun nabije omgeving. Ik heb reeds ervaring in het werken met kinderen en jongeren met betrekking tot een brede waaier aan moeilijkheden, zoals faalangst, donkere gedachten, piekeren, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autismespectrumstoornis), laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Daarnaast heb ik veel interesse in het werken omtrent emotieregulatie, genderidentiteit en het geven van studiebegeleiding.

Naast psychologische begeleiding kan je bij mij terecht voor onderzoek aangaande intelligentie en screening naar aandacht- & concentratieproblemen. Met betrekking tot het intelligentie-onderzoek kan er hierna een verslag worden opgemaakt dat kan gebruikt worden voor de logopedie.

Ik vertrek vanuit de hulpvraag van het kind/de jongere en hun omgeving. Er wordt samen gekeken om een traject op maat op te stellen. Het opbouwen van een goede therapeutische relatie is essentieel en ik vind het eveneens belangrijk om niet enkel en alleen te kijken naar wat er moeilijk loopt, maar ook om aandacht te vestigen op de sterktes van het individu en de omgeving zodat hierop kan worden ingespeeld.

Naast mijn job in het Open Huis ben ik werkzaam als psycho-pedagogisch consulent in een centrum voor leerlingenbegeleiding en blijf ik me bijscholen aan de hand van workshops en vormingen.


Mijn naam is Shana Geeroms, psychologisch consulent in Open Huis.
Binnen Open Huis werk ik met kinderen en jongeren met diverse hulpvragen.
Deze hulpvragen kunnen gaan over o.a. ADHD, ASS, angstproblematiek, piekeren, zelfbeeld, faalangst, OCD, …
Alsook ben ik orthopedagoog en werk ik ondersteuning uit voor cliënten en/of hun context met een verstandelijke beperking.
Samen met de context ga ik op zoek naar mogelijkheden om deze zaken aan te pakken.
De trajecten die je bij mij kan volgen zijn kortdurend met eventuele verlenging afhankelijk van de ondersteuningsnood.

Ook kan je bij mij terecht voor onderzoek omtrent intelligentie en aandacht-en concentratie. Na het onderzoek maak ik een verslag op die kan dienen voor o.a. logopedie. Achteraf geef ik op vraag van de cliënten en hun context ook psycho-educatie.
Heb je het moeilijk met het opmaken van een planning, maken van een samenvatting of dergelijke? Ik kan je hierbij zeker helpen.


Consultaties in Open Huis mogelijk op woensdag en zaterdag. Digitale consultaties zijn bespreekbaar.

Duur: 45-60min.

Tarieven

Intakegesprek (60 min.) € 30
Therapiesessie (per 60 min.) – klinisch psycholoog

Therapiesessie (per 60 min.) – psychologisch consulent

Verslag therapie/screening

Telefonisch overleg (vanaf + 15 min.)

€ 55

€ 50  —  traject € 250

€ 55

€ 20 (30 min.) – € 40 (60 min.)

Ouderbegeleiding (60 min.)

Ouderbegeleiding (90 min.)

€ 55

€ 85

Schooloverleg (binnen regio Deinze/digitaal)-multidisciplinair

Schooloverleg (buiten regio Deinze)

€ 75

€ 75 + € 1/km verplaatsingskost

Diagnostiek

IQ-testing + verslag € 165
Aandacht- en concentratietest + verslag € 95
Sociaal – emotioneel onderzoek € 60

 


Contacteer ons team


Laure Meert

 • Klinisch psychologe

Contacteer:

0488/37 18 48

 laure@groepspraktijkopenhuis.be


Arne Thiers

Klinisch psycholoog

Contact:

0472/05 43 84     

 arne@groepspraktijkopenhuis.be


Shana Geeroms

Psychologisch consulent

Contact:

0493/59.99.92

shana@groepspraktijkopenhuis.be


Locatie

Kortrijksesteenweg 216, 9800 Deinze


Bekijk Onze Andere Diensten