Psychologie

Coaching en begeleiding

Aanbod & werkwijze

U kan in onze praktijk terecht voor:

Kinderen & jongeren 

 • Psychologische coaching en begeleiding
  • Bij gedragsproblemen: tips en advies
  • Bij opvoedingsvragen (ouder-kind relatie, echtscheiding, …)
  • Bij sociaal-emotionele knelpunten (zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst, vragen rond identiteit)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Assertiviteitstraining
 • Psycho-educatie: uitleg, verwerking en begeleiding bij een diagnose (ASS, ADHD, DCD, dyslexie, dyscalculie,…)
 • Individuele studiebegeleiding (Leren leren, problemen met plannen en organiseren, studiekeuze)

Maak kennis met ons team


 

 Ik ben Laure Meert, psycholoog in groepspraktijk Open Huis.

Binnen Open Huis werk ik met kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6 jaar – 25 jaar) die botsen tegen allerhande moeilijkheden, zoals emotionele problemen, depressieve gevoelens, angsten, faalangst, piekeren, laag zelfbeeld, dwangklachten, pesten,….  Gedurende mijn werk als klinisch psycholoog bouwde ik ook een expertise op rond eetstoornissen, met name Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder.

Samen met het kind, de jongere en hun ouders gaan we op zoek naar manieren om de moeilijkheden aan te pakken.  Ouderbegeleidingen spelen dan ook een belangrijke rol in het traject van het kind of de jongere.

Naast een master in de klinische psychologie behaalde ik ook een educatieve master.  Dit geeft mij specifieke inzichten in specifieke schoolse moeilijkheden, zoals plannen, overzicht, samenvatten, studeren en schooloverleg.  Momenteel zit ik in het tweede jaar van de postgraduaatopleiding Gedragstherapie bij Kinderen en Jongeren aan de Universiteit van Gent.


Mijn naam is Arne Thiers, ik ben klinisch psycholoog en bied psychologische begeleiding aan zowel kinderen, jongeren als hun nabije omgeving. Ik heb reeds ervaring in het werken met kinderen en jongeren met betrekking tot een brede waaier aan moeilijkheden, zoals faalangst, donkere gedachten, piekeren, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autismespectrumstoornis), laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Daarnaast heb ik veel interesse in het werken omtrent emotieregulatie, genderidentiteit en het geven van studiebegeleiding.

Naast psychologische begeleiding kan je bij mij terecht voor onderzoek aangaande intelligentie en screening naar aandacht- & concentratieproblemen. Met betrekking tot het intelligentie-onderzoek kan er hierna een verslag worden opgemaakt dat kan gebruikt worden voor de logopedie.

Ik vertrek vanuit de hulpvraag van het kind/de jongere en hun omgeving. Er wordt samen gekeken om een traject op maat op te stellen. Het opbouwen van een goede therapeutische relatie is essentieel en ik vind het eveneens belangrijk om niet enkel en alleen te kijken naar wat er moeilijk loopt, maar ook om aandacht te vestigen op de sterktes van het individu en de omgeving zodat hierop kan worden ingespeeld.

Ik rondde reeds een eenjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama) af.  Momenteel zit ik in het eerste jaar van de postgraduaatsopleiding Integratieve Psychotherapie.


Mijn naam is Shana Geeroms, psychologisch consulent in Open Huis.
Binnen Open Huis werk ik met kinderen en jongeren met diverse hulpvragen.
Deze hulpvragen kunnen gaan over o.a. ADHD, ASS, angstproblematiek, piekeren, zelfbeeld, faalangst, OCD, …
Alsook ben ik orthopedagoog en werk ik ondersteuning uit voor cliënten en/of hun context met een verstandelijke beperking.
Samen met de context ga ik op zoek naar mogelijkheden om deze zaken aan te pakken.
De trajecten die je bij mij kan volgen zijn kortdurend met eventuele verlenging afhankelijk van de ondersteuningsnood.

Ook kan je bij mij terecht voor onderzoek omtrent intelligentie en aandacht-en concentratie. Na het onderzoek maak ik een verslag op die kan dienen voor o.a. logopedie. Achteraf geef ik op vraag van de cliënten en hun context ook psycho-educatie.Heb je het moeilijk met het opmaken van een planning, maken van een samenvatting of dergelijke? Ik kan je hierbij zeker helpen.

Momenteel volg ik de specialisatieopleiding Trauma Informed Practice.


Ik ben Norma Vanbrabandt, klinisch psychologe in Open Huis.

Bij mij kan je terecht voor zowel diagnostiek (intelligentie-, aandacht- en concentratieonderzoek / verslag voor logopedie) als psychologische begeleiding. Ik ga aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen met diverse hulpvragen (ADHD, ASS, angst, depressieve gevoelens, piekeren, laag zelfbeeld, dwangklachten, opvoedingsvragen…).

Vanuit de hulpvraag van het kind/de jongere en zijn omgeving gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om moeilijkheden aan te pakken. Als klinisch psychologe hecht ik bijzonder belang aan een netwerkgerichte aanpak waarbij contextfiguren betrokken worden (bv. ouderbegeleiding, schooloverleg…). Daarnaast hanteer ik een oplossingsgerichte en krachtgerichte benadering, omdat ik er stellig van overtuigd ben dat iedereen over krachten beschikt.


 

Tarieven

Intakegesprek (60 min.) € 30
Therapiesessie (per 60 min.) – klinisch psycholoog

Therapiesessie (per 60 min.) – psychologisch consulent

Verslag therapie/screening

Telefonisch overleg (vanaf + 15 min.)

€ 60

€ 50  —  traject € 250

€ 55

€ 20 (30 min.) – € 40 (60 min.)

Ouderbegeleiding (60 min.)

Ouderbegeleiding (90 min.)

€ 55

€ 85

Schooloverleg (binnen regio Deinze/digitaal)-multidisciplinair

Schooloverleg (buiten regio Deinze)

€ 75

€ 75 + € 1/km verplaatsingskost

Diagnostiek

IQ-testing + verslag € 165 (kort verslag)

€ 200 (uitgebreid verslag)

Aandacht- en concentratietest + verslag € 95
Sociaal – emotioneel onderzoek € 60

 


Contacteer ons team


Laure Meert

Klinisch psychologe

Contacteer:

0488/37 18 48

 laure@groepspraktijkopenhuis.be


Arne Thiers

Klinisch psycholoog

Contact:

0472/05 43 84     

 arne@groepspraktijkopenhuis.be


Shana Geeroms

Psychologisch consulent

Contact:

0493/59.99.92

shana@groepspraktijkopenhuis.be


Norma Vanbrabandt

Klinisch psychologe

Contact:

0456/81.52.85

norma@groepspraktijkopenhuis.be


Locatie

Kortrijksesteenweg 216, 9800 Deinze


Bekijk Onze Andere Diensten