logotyp10

Volg de TypTiencursus in Open huis!

Iedere donderdag van 18h30 tot 19h30
Start: 26 september 2019

Meer informatie? 0474/47.17.02

of mail naar info@openhuis216.be

of  schrijf direct in via

www.kinderkinezulte.be/workshop-formulier

De cursus is opgebouwd rond 10 lessen. Het blind typen wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis wordt er natuurlijk geoefend zodat ze het motorisch leren stap voor stap gaan automatiseren. De ouders worden hierin betrokken.
De eerste vijf lessen werken we enkel via een toetsenbord. Vanaf les 6 mogen de leerlingen zelf een laptop meenemen zodat ze de vaardigheid blind typen onder de knie krijgen.

Typ 10 heeft hiervoor een unieke aanpak. De aanpak van het typen is anders. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden. (vb. vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel vliegt naar de top ).

Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. Typ 10 gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord en niet zo zeer op het genereren van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel! Van de ouders wordt er verwacht dat ze hun kind aanmoedigen dagelijks minimum een kwartiertje te oefenen.